Ποτέ ξανά την τελευταία στιγμή: Με τον κανόνα των 3 λεπτών μπορείτε να ολοκληρώσετε εργασίες αμέσως

Οι άνθρωποι που χρονοτριβούν συνήθως αναβάλλουν τις εργασίες μέχρι να συμπληρωθεί η προθεσμία και η ολοκλήρωση είτε δεν συμβαίνει καθόλου είτε μόνο υπό μεγάλη πίεση. …