Παχυσαρκία ως αποτέλεσμα της πανδημίας: Ποιες θεραπείες μπορούν να βοηθήσουν τους πάσχοντες τώρα

Είναι μια επικίνδυνη χρόνια ασθένεια και όμως συχνά δεν λαμβάνεται σοβαρά υπόψη. Τα άτομα με παχυσαρκία είναι απλώς γνώστες, λέγεται για παράδειγμα. «Ο οικογενειακός γιατρός …